Regulamin sklepu internetowego "www.valhalla-figurki.pl"

1. Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej "Sklepem", działającego pod adresem: www.valhalla-figurki.pl jest firma:

Valhalla
Paweł Surowiec
ul. Paderewskiego 83a/4
40-282 Katowice

dalej zwana "Sprzedawcą".

2. Ceny w sklepie podane są w wartościach brutto włącznie z należnym podatkiem VAT. Kwoty wyrażone są w Polskich Złotych lub opcjonalnie w Euro - (możliwość przeliczenia waluty).

3. Podstawowym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta może zostać wystawiona faktura VAT.

4. Do chwili uregulowania całej zapłaty towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

5. Zakupów można dokonywać w formie szybkiej (bez rejestracji) oraz z rejestracją danych.

6. Rejestracja danych ułatwia dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie. Dane osobowe podawane przy rejestracji używane są tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia sprzedaży i ewentualnych działań informacyjnych oraz marketingowych pomiędzy klientem i Sklepem, na które klient wyrazi zgodę. Dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby niepowołane zgodnie z zaleceniami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Cennik oraz dane dotyczące towarów nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu artykułu 66 § 1 kodeksu cywilnego. Ceny i informacje na stronach internetowych sklepu mają charakter informacyjny i mogą sie zmieniać bez uprzedniego powiadomienia.

8. W związku z faktem, iż niektóre towary sprowadzane są w małych ilościach, może dochodzić do sytuacji, w której zamówiony towar został wcześniej wyprzedany. W takiej sytuacji klient ma prawo zażądać jak najszybszego zwrotu zapłaty i odstąpienia od realizacji umowy sprzedaży. Sklep zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania klienta o opóźnieniach w dostawie.

9. Zamówiony towar wysyłany jest do klienta jako przesyłka polecona lub paczka pobraniowa (usługi realizowane przez Pocztę Polską). Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru po uprzednim ustaleniu miejsca i czasu ze Sprzedawcą, potwierdzonego mailem ze strony Sprzedawcy.

10. Płatności w formie przelewu należy dokonywać na konto Sklepu prowadzone w ING Banku Śląskim, nr rachunku: 84 1050 1243 1000 0091 3205 5881. Przy dokonywaniu płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu kod identyfikacyjny płatności generowany automatycznie przy składaniu zamówienia.

11. Czas dostarczenia przesyłki podawany jest orientacyjnie. Sklep nie odpowiada z opóźnienia w dostawie przesyłki do klienta wynikające z realizacji dostawy przez Pocztę Polską.

12. Orientacyjny czas dostarczania przesyłek wynosi:
- przesyłka polecona ekonomiczna: 4-5 dni roboczych od daty wysłania
- przesyłka polecona priorytetowa: 1-2 dni roboczych od daty wysłania
- przesyłka pobraniowa ekonomiczna: 4-5 dni roboczych od daty wysłania
- przesyłka pobraniowa priorytetowa: 1-2 dni roboczych od daty wysłania

13. W skład ceny za przesyłkę wchodzi koszt usługi Poczty Polskiej, koszt opakowania i przygotowania do wysyłki.

14. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy klientem a Sklepem zostaje zawarta w chwili potwierdzenia mailem przez Sprzedawcę wysyłki zamówienia do klienta.

15. W przypadku towarów wskazanych jako produkty sprowadzane na zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzyskania zadatku od klienta na poczet sprowadzanego towaru. Czas oczekiwania na towary sprowadzane na zamówienie podany jest orientacyjnie. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji takiego zamówienia w jak najkrótszym czasie.

16. Odstąpienie od umowy po otrzymaniu towaru, zwrot towaru itp. odbywa sie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

17. Wszystkie nazwy firm, znaki graficzne i zdjęcia towarów prezentowane są na stronie internetowej Sklepu jedynie w celach marketingowych.

18. Wypełnienie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym traktowane jest jako wyrażenie zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień i rozliczenia transakcji pomiędzy klientem a Sklepem. Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawiania stosownego dokumentu dotyczącego zakupu, prowadzenia statystyk i sprawozdawczości finansowej na potrzeby Sklepu. Dane osobowe złożone w czasie rejestracji są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich modyfikacji lub usunięcia.

Katowice, 18.04.2013r